batang unggoy
Batang Unggoy | @BorntobeWildGMA

Alam n’yo ba na kailangang nasa pangangalaga ng mga magulang ang mga batang unggoy hanggang umabot ito sa isa o dalawang taong gulang?

Mungkahing Basahin: