biktima ng pang-aalipin

748,000 Filipino biktima ng pang-aalipin

Mayroong tinatayang 40.3 milyon ang nakakaranas ng pang-aalipin sa 167 na bansa, ayon sa Global Slavery Index ng 2018.

71% ay mga kababaihan at bata.

24.9 milyon ay biktima ng forced labor.

15.4 milyon ay biktima ng forced marriage.

Tinatayang mayroong 784,000 biktima na Filipino.

Pinagmulan: fb/1343 Actionline Against Human Trafficking

Mungkahing Basahin:

1. Pagkakaiba ng human trafficking sa illegal recruitment