time ban policy sa disiplina village

Time Ban Policy sa Disiplina Village

Paalala!  Alinsunod sa Ordinance No. 823 Series of 2020, ang mga 17 taong gulang pababa ay pinagbabawalang magpagala-gala sa mga kalsada at eskinita sa loob ng Disiplina Village Bignay, Lingunan at Ugong simula 7:00 PM hanggang 5:00 AM.

Ang magulang o guardian ng lalabag na menor de edad ay papatawan ng karampatang parusa habang ang mga lalabag na menor de edad ay isasailalim din sa counseling.

Ang magulang o guardian ng lalabag na menor de edad ay papatawan ng sumusunod na parusa:

Unang Paglabag: Php 1,000 o community service ng dalawang araw

Ikalawang Paglabag: Php 3,000 o community service ng tatlong araw

Ikatlong Paglabag: Php 5,000 o community service ng limang araw

Pinagmulan: @valenzuelacity

Mungkahing Basahin:

1. Valenzuela City Emergency Hotlines