Ang national autism consciousness week ay paggunita at pagpapaalala sa mga nagawang batas para sa mga taong may kapansanan tulad ng autismo at para sa kanilang pamilya.


Ang mga batas na ito ay ang mga sumusunod:

  1. Magna Carta of Persons with Disabilities,
  2. Equal opportunity Employment Act, at
  3. Anti-Bullying Act.


Naiiba ang pag-intindi ng taong may autismo sa mga bagay na kanyang nakikita, naririnig, nararamdaman, nalalasahan, at naaamoy. Itinuturing ito ng mga doktor na isang developmental disorder.


Pinagmulan: PIA Region III (Twitter)


Mungkahing Basahin: